0973095499
Công viên yên sở

LDR Half Marathon

06:00 31 March, 2018

Công viên yên sở

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ điều kiện nào. Khi đăng ký của bạn đã được ban tổ chức xác nhận, bận sẽ không được hoàn trả phí đăng ký trong trường hợp không thể tham gia thi đấu.
 • Vận động viên có thể chuyển giao gói đăng ký cho người khác. Việc thay đổi tên đăng ký cần phải được thực hiện trước 23h59 ngày 5/3/2018.
 • Vận động viên có thể thay đổi các thông tin đăng ký khác ngoài tên đăng ký chậm nhất là 23h59 ngày 12/3/2018.
 • Tất cả các vận động viện phải đủ 16 tuổi khi tham gia cự ly Bán marathon (21km), đủ 10 tuổi khi tham gia cự ly 10km và đủ 5 tuổi khi tham gia cự ly 5km.
 • Tất cả các vận động viên tham gia dưới 18 tuổi tính trong năm 2017 đều phải có sự xác nhận của người bảo trợ hoặc cha mẹ. Người bảo trợ hoặc cha mẹ phải ký vào đơn kê khai đăng ký trước khi diễn ra cuộc đua. Ban tổ chức có quyền từ chối thi đấu đối với các vận động viên chưa hoàn thành đơn xác nhận có chữ ký của người bảo trợ hoặc cha mẹ.
 • Vận dộng viên phải đảm bảo chuẩn bị các điều kiện về sức khỏe và thể lực khi tham gia cự ly bán marathon
 • Tất cả vận động viên phải nhận các vật dụng thi đấu bao gồm BIB – số báo danh, thiết bị đo thời gian, và các dụng cụ khác hỗ trợ cho cuộc đua. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các vật dụng được nhận đăng tải trên trang web chính thức của chương trình. Nếu vận động viên không thể đến nhận trực tiếp các vật dụng thi đấu thì có thể ủy quyền cho một người khác đến nhận theo hướng dẫn trên trang web của chương trình.
 • Khi nhận race-kit, vận động viên/người nhận thay phải xuất trình:
  • Bản sao CMND/hộ chiếu của VĐV
  • Cam kết miễn trừ trách nhiệm đã có đầy đủ chữ ký của vận động viên/người giám hộ + chữ ký ủy quyền (trong trường hợp nhận thay)
  • Bản chính và bản sao CMND/hộ chiếu của người nhận thay (trong trường hợp nhận thay)
 • Phải xuất trình mã số thi đấu khi tham gia giải
 • Đồng ý với các điều khoản khác được quy định cụ thể trong Điều kiện dịch vụ, miễn trừ trách nhiệm và quy chế giải của chúng tôi. 
 • Những điều kiện và điều khoản này có thể được thay đổi bất kì lúc nào mà không được báo trước.
 • (nút bấm vào file waiver)