0973095499
Công viên yên sở

LDR Half Marathon

06:00 31 March, 2018

Công viên yên sở

GIẢI THƯỞNG


Giải thưởng chung cuộc

Giải thưởng chung cuộc sẽ được trao cho tất cả các nội dung, nam và nữ ở vị trí Nhất - Nhì - Ba.
Ngoài ra, giải nhất chung theo lứa tuổi sẽ được áp dụng cho từng cự ly với độ tuổi dưới 16
Huy chương hoàn thành

Các vận động viên hoàn thành cự ly 21km, 10km, và 5km trong thời gian quy định sẽ nhận được Kỷ Niệm Chương Hoàn Thành - Finisher Medal.


Thông tin giải thưởng sẽ được cập nhật trước thời điểm giải chạy diễn ra
 CỰ LI   GIẢI   SL   QUÀ CỦA LI - NING   ANNSTORE   CÔ TRANG DẠY BƠI   TT TRỢ GIÚP GĐ&TRẺ KHUYẾT TẬT   HANOI BEAST RUNNES (HBR)   TỐC SPORT   BTC HÀ GIANG MARATHON 2018 
       Voucher     SL   Sản phẩm   SL   Sản phẩm   SL   Sản phẩm   SL   Sản phẩm   SL   Sản phẩm   SL   Sản phẩm 
21km Nhất nam 1           5,000,000 0                 1  01 voucher 1.000k  1  1 vé FM tham gia +1 balo trail 
21km Nhất nữ 1           5,000,000 0                 1  01 voucher 1.000k  1  1 vé FM tham gia +1 balo trail 
21km Nhì nam 1           3,000,000 0                 1  01 voucher 500k     
21km Nhì nữ 1           3,000,000 0                 1  01 voucher 500k     
21km Ba nam 1           2,000,000 0                        
21km Ba nữ 1           2,000,000 0                        
10km Nhất nam 1           3,000,000 0                 1  01 voucher 500k     
10km Nhất nữ 1           3,000,000 0                 1  01 voucher 500k     
10km Nhì nam 1           2,000,000 0                        
10km Nhì nữ 1           2,000,000 0       s                
10km Ba nam 1           1,500,000 0                        
10km Ba nữ 1           1,500,000 0                        
10km Nhất 10-16 Nam 1           2,000,000 0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k          1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao         
10km Nhất 10-16 Nữ 1           2,000,000 0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k          1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao         
5km Nhất nam (người lớn) 1           2,000,000 0                        
5km Nhất nữ (người lớn) 1           2,000,000 0                        
5km Nhì nam (người lớn) 1           1,500,000 0                        
5km Nhì nữ (người lớn) 1           1,500,000 0                        
5km Ba nam (người lớn) 1           1,000,000 0                        
5km Ba nữ (người lớn) 1           1,000,000 0                        
5km Nhất 11-13 tuổi nam 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 Khóa bơi cơ bản có giá trị đến 30/06/2018, không bao gồm vé bơi, có thể chuyển nhượng cho người khác 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
5km Nhất  11-13 tuổi nữ 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
5km Nhất 8-10 tuổi nam 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
5km Nhất 8-10 tuổi nữ 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
5km Nhất 5-7 tuổi nam 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
5km Nhất 5-7 tuổi nữ 0                       -   0         1  1 Vali kéo Starwar + 1 Voucher 500k  1 1  1 mũ xe đạp + 1 kính thể thao             
  Tổng cộng        20  46,000,000                -        8       6       6       2       6              2