0973095499
Công viên yên sở

LDR Half Marathon

06:00 31 March, 2018

Công viên yên sở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

 

Half Marathon (21km)

Challenge (10km)

Fun Run (5km)

Early bird

Phí đăng ký: 700,000VNĐ
100 người đăng ký đầu tiên

Phí đăng ký: 580,000VNĐ
100 người đăng ký đầu tiên

Phí đăng ký: 500,000VNĐ
100 người đăng ký đầu tiên

Standard

Phí đăng ký: 850,000VNĐ
Từ người thứ 101 đến 11h59 ngày 10/3/2018

Phí đăng ký: 700,000VNĐ
Từ người thứ 101 đến 11h59 ngày 10/3/2018

Phí đăng ký: 600,000VNĐ
Từ người thứ 101 đến 11h59 ngày 10/3/2018

Last minute

Phí đăng ký: 950,000VNĐ
Từ 11/3/2018

Phí đăng ký: 850,000VNĐ
Từ 11/3/2018

Phí đăng ký: 750,000VNĐ
Từ 11/3/2018

Giới hạn tuổi

Từ 16 tuổi trở lên (trong năm 2018)

Từ 10 tuổi trở lên (trong năm 2018)

Từ 5 tuổi trở lên (trong năm 2018)


---------RACE KIT--------

Race-kit sẽ là một sự ngạc nhiên nho nhỏ chúng tôi dành cho các runners năm nay. Hãy cùng đếm đến 8/3 để xem bí mật là gì nhé!

ĐĂNG KÝ